0

Skövde Natur

Utbudsfilmer måste vara tydliga och kunna produceras till låga kostnader. Ateljén har lång erfarenhet av detta. Ofta gör man en grundfilm som sedan kan versioneras på ett enkelt sätt, genom att man byter ut produkterna i filmen. Skövde Natur har haft stor nytta och sparat kostnader genom detta.

www.skovdenatur.nu