0

Lernia – SFI (Svenska för invandrare)

SFI (Svenska för invandrare) utgör en stor del av Lernia´s verksamhet. Den här filmen hjälper Lernia att få så många kursdeltagare som möjligt. Filmen översattes och textades på tio språk. Filmen syns idag på Lernis hemsida och Youtube-kanal.

www.lernia.se