0

Impreglon

Impreglon har anläggningar i hela världen. Den svenska anläggningen ligger i Löddeköpinge i Skåne. Impreglon´s verksamhet består av att ytbehandla föremål och ytor för att uppnå egenskaper så som högre friktion, längre friktion, mindre vidhäftning med mera. Den här filmen beskriver de olika skikten genom en rad kul och intressanta experiment. Filmens programledare är den erfarne och rutinerade journalisten och programledaren Teddy Landén.

www.impreglon.se